Některé z vědecky prokázaných účinků akupunktury

Výzkum účinků a principů akupunktury v tzv. západním světě trvá již mnoho desetiletí. Probíhá na řadě seriózních vědeckých pracovišť, přičemž prováděné studie jsou srovnatelné s těmi, které se používají pro ověření účinnosti klasických léků.

Pojďme se spolu podívat na ty nejčastější účinky, kterých akupunktura využívá, a které jsou vědecky prokázané.

 

Účinek analgetický (protibolestivý)

Protibolestivý efekt je u akupunktury zkoumán ze všech účinků nejdéle a je také nejlépe objasněný. Přenos bolesti lze zablokovat jednak na úrovni nervů (tzv. periferní úroveň), jednak na úrovni míchy a mozku (centrální úroveň). Pro akupunkturu platí, že umí blokovat přenos bolesti na obou úrovních. Mechanismus, jakým k zastavení vnímání bolesti dochází, se podařilo zdokumentovat řadě vědeckých pracovišť už počátkem sedmdesátých let minulého století (Švédsko, Norsko, Kanada, Čína). Při dráždění určitých akupunkturních bodů dochází k uvolňování látek v mozku majících podobné složení jako opiáty morfinového typu (morfium, kodein, opium). Tyto látky se označují endogenní opioidy.

Pokusy s drážděním akupunkturních bodů se prováděly také na krysách (aby se vyloučil vliv placeba, víry, rozumu apod.). V jednom z pokusů se dráždila krysa elektrickými impulzy. Samozřejmě reagovala bolestivě. Po aplikaci akupunktury přestala na bolest reagovat. Další pokus se prováděl dokonce na dvou krysách. Chirurgicky se jim zkřížily krevní oběhy a podařilo se tak prokázat přenos analgetických látek (endogenních opioidů) krevní cestou.

Také se porovnával účinek akupunktury ve srovnání s hypnózousugescí. Podařilo se dokázat, že účinek jehlové akupunktury lze zrušit tzv. antidotem (látkou, která se používá k odstranění efektu jiné látky, např. při otravě). V tomto případě se látka nazývá naloxon (neutralizuje účinek opioidů). Na vliv hypnózy naloxon efekt neměl. Podařilo se také prokázat, že při snímání mozkové aktivity pomocí EEG (elektroencefalografie) jsou při aplikaci akupunktury patrné významné změny a jejich průběh je zcela odlišný od hypnózy.

 

Posílení imunity (imunostimulační efekt)

Akupunktura představuje vhodný způsob, jak nepřímo posílit organismus a jeho imunitu v boji proti chronickým infekčním chorobám, zánětům či alergiím.

Po akupunkturní stimulaci dochází k vzestupu bílých krvinek a protilátek. Například stimulace bodu GV 14 (akupunkturní bod pod trnem 7. krčního obratle) vede již za tři hodiny k vzestupu některých typů bílých krvinek (neutrofilů, B i T lymfocytů). Zvyšuje se také fagocytární aktivita (schopnost pohlcovat choroboplodné částice) bílých krvinek.

I když je klinický výzkum velmi průkazný, není ještě zcela přesně známo, jakým způsobem se tak děje, zvláště v případě potlačení alergických reakcí organismu.

 

Zklidňující (sedativní) efekt

Tento efekt se zvláště uplatňuje u nespavostí, úzkostí, mánií, poruch chování, a zejména tam, kde je člověk dlouhodobě vystaven stresu, námaze apod. Určitě to souvisí s vlivem na vegetativní systém. Překvapivé výsledky se ukazují i u léčení drogových závislostí a dalších odvykacích programů (kouření, obezita). Také v těchto případech se uplatňují endogenní opiáty (jako u analgetického účinku).

Po akupunktuře dochází k normalizaci hladin některých hormonů, předpokládá se vliv na vegetativní systém a některé oblasti mozku.

Michal Kusyn
MUDr. Michal Kusyn je lékař s atestací v oboru neurologie a rehabilitace. Také absolvoval kurz sportovní medicíny. Nyní se věnuje hlavně akupunktuře a rozvíjí své znalosti v oblasti tradiční čínské medicíny. Bc. Pavla Kusynová Vichnarová je fyzioterapeutka. Její specializací jsou především děti a sportovci všech věkových skupin.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.