Fyzioterapie

Aku-Fyzio, ordinace pro fyzioterapii, Ostrava

Přijímáme k fyzioterapii pacienty RBP (213), MVČR (211), Vojenské ZP (201) a ZP Škoda (209).

Fyzioterapie je u těchto pacientů hrazena ze systému veřejného zdravotního pojištění.

K ošetření je nutno mít žádanku typu FT (nikoli typu K). 

Co si pod pojmem fyzioterapie představit?

Fyzioterapie je částí rehabilitace, která se zabývá diagnostikou a léčbou poruch pohybového aparátu. Nedílnou součástí je i preventivní a korekční funkce, kdy naučíme, jak správně cvičit, jak vyrovnávat svalové nerovnováhy v důsledku jednostranné pracovní či sportovní zátěže, jak rozvíjet pohybové dovednosti apod.

 

Prakticky zahrnuje fyzioterapie u nás tyto činnosti:

Diagnostická část

 • Vstupní pohovor o aktuálních potížích (anamnéza)
 • Kineziologický rozbor (vyšetření hybného aparátu)

Terapeutická část

 • Měkké techniky
 • Mobilizace (manipulace) kloubů
 • Terapie spoušťových bodů (trigger pointů)
 • Vlastní kinezioterapie (různé terapeutické přístupy a metody - Čápová, Brunkow apod.)
 • Míčková facilitace
 • Instruktáž pro terapii na doma
 • Ergonomická opatření

Preventivní a korekční část

 • Jak začít cvičit
 • Jak správně posilovat či se protahovat
 • Jak aerobně zatěžovat tělo
 • Jak kompenzovat náročný trénink
 • Jak rozvíjet pohybové dovednosti

Indikace aneb při čem vám můžeme fyzioterapií pomoci

 • Akutní či chronická onemocnění pohybového aparátu - široké spektrum pohybových potíží, bolesti hlavy, krční, hrudní či bederní páteře, ústřely (ischias), bolesti v kříži, potíže v oblasti ramen - "zmrzlé rameno", tenisový loket, bolesti zápěstí, bolesti kyčlí, kolen, záněty šlach, revmatické choroby ...
 • Neurologická onemocnění -  obrny lícního nervu, parézy (obrny) periferních nervů, roztroušená skleróza, stavy po mozkových příhodách ...
 • Vadné držení těla u dětí
 • Projevy svalové dysbalance u sportovců
 • Stavy po úrazech na pohybovém aparátu
 • Instruktáž ohledně správného cvičení (posilování, protahování, aerobní trénink, kompenzace ...)

Příprava a průběh fyzioterapie

Není vyžadována žádná speciální příprava. Je pro nás velmi užitečné, pokud s sebou přinesete všechny lékařské zprávy týkající se vašich současných potíží (podstoupená vyšetření, hodnotící lékařské zprávy)

V rámci prvního, vstupního vyšetření, se provádí vždy důkladné rozebrání aktuálních potíží, zjištění stavu celého organismu. Poté následuje kineziologické vyšetření, které zhodnotí stav pohybového aparátu. Na základě zjištěných informací se stanoví počáteční diagnóza a navrhneme vhodnou terapii a opatření k nápravě stávajících potíží.

V dalších sezeních probíhá terapie podle individuálního terapeutického plánu, která se průběžně modifikuje dle odezvy na terapii a vývoje potíží v čase. 

 

Kdo u nás fyzioterapii provádí

Ceník

Individuální fyzioterapie (55 min) - vstupní vyšetření900 Kč
Individuální fyzioterapie (55 min) - terapie900 Kč
Tejpování v rámci terapie2 Kč za 1 cm tejpu
Tejpování bez terapie, včetně konzultace stavu300 Kč

Storno poplatky

Pokud se z jakéhokoliv důvodu nebudete moci dostavit na smluvený termín, oznamte nám to, prosím, nejpozději 24 hodin předem. Vaše místo bude moci využít jiný pacient. Pokud na domluvený termín nedorazíte bez omluvy nebo se omluvíte pozdě, budeme Vám při další návštěvě účtovat i sazbu za propadlý termín.

Jak se objednat na fyzioterapii

Objednat se můžete telefonicky na čísle 604 69 89 49. Pokud hovor nezvedáme, zrovna se věnujeme pacientovi. Jakmile budeme mít volné ruce, zavoláme zpět. Můžete také zaslat SMS.

Můžete využít emailovou adresu: vichpa@seznam.cz

Nebo svůj dotaz můžete napsat do formuláře uvedeného níže.

Ordinační doba

Pondělí8.30 - 18.30
Úterý8.30 - 18.30
Středa8.30 - 15.00
Čtvrtek8.30 - 15.00
Pátek8.30 - 12.30