Naše filosofie

Po letech strávených v systému našeho zdravotnictví jsme se rozhodli opustit zaběhnuté koleje a vydali jsme se na novou cestu. Medicína se bohužel v moderním pojetí stala úzce specializovanou, přetechnizovanou, neosobní, uspěchanou činností unavených, přetížených a nedoceněných zdravotníků, kteří v mnoha případech trpí stejnými potížemi jako jejich pacienti a stejně tak neúspěšně jsou léčeni.

Naší filosofií je vrátit se k tomu, kdy na člověka pohlížíme jako na celek, tj. vnímáme jeho tělo, ducha i duši v kontextu jeho sociálních vazeb. Proto za klíčovou část terapie považujeme nejen důkladné rozebrání potíží, se kterými k nám dotyčný přichází, ale vytvoření si celkového obrazu o fungování organismu - fyzickém, psychické i sociálním. Teprve z takto získaných informací lze usoudit na příčinu potíží a najít optimální východiska pro terapii. To chce samozřejmě čas, který s pacientem strávíme přímo, i čas, který strávíme poté přemýšlením o potížích pacienta a jejich řešení. Pro úspěšnou terapii je nutné si vybudovat vztah mezi terapeutem a pacientem. Diagnostika ani léčba nejsou jednorázový proces, vyvíjí se v čase a vyvíjí se dle reakcí organismu. Teprve po několika sezeních, kdy terapeut získá důvěru pacienta, může dojít k odkrytí další možných příčin potíží, které předtím pacient sdělit nechtěl nebo si je neuvědomoval.

Člověk má nejen tělo, ale i duši. Myslí, přemýšlí, cítí a prožívá emoce, vnímá svět okolo, pracuje, sportuje, relaxuje, má sociální vazby - práci, rodinu, známé, má svůj intimní život, své touhy, sny a přání. Má svou minulost, prožívá přítomnost a myslí na nejistou budoucnost. To vše dohromady utváří lidskou bytost, to vše je provázáno jedno s druhým. Problém v jedné oblasti má vliv na oblasti další, může způsobit dominový efekt a ve výsledku se potíže mohou projevit na druhém konci těla, v poruše vnitřních orgánů nebo v psychice. Každý jedinec je naprostá individualita, co jednomu dělá dobře, druhý nesnáší, co jednoho ukrutně bolí, druhý ani nevnímá, co někdo prožívá tragicky, druhý bere s nadhledem. Deset lidí s bolestmi v kříži může mít deset různých příčin a u devíti z nich může být příčina jinde než v samotných křížích. Proto zůstává zásadou, že je nutné diagnostikovat a léčit člověka jako celek.

My jsme v našem přístupu spojily znalosti z oborů klasické medicíny - rehabilitace, fyzioterapie, neurologie a sportovní medicíny se znalostmi z tradiční čínské medicíny a bojových umění. Toto jedinečné propojení v sobě snoubí vědu Západu a moudrost Východu, stejně jako teoretické vědomosti s praktickými zkušenostmi ze cvičení.