Kategorie: Akupunktura

Některé z vědecky prokázaných účinků akupunktury

Výzkum účinků a principů akupunktury v tzv. západním světě trvá již mnoho desetiletí. Probíhá na řadě seriózních vědeckých pracovišť, přičemž prováděné studie jsou srovnatelné s těmi, které se používají pro ověření účinnosti klasických léků. Pojďme se spolu podívat na ty nejčastější účinky, kterých akupunktura využívá, a které jsou vědecky prokázané.   Účinek analgetický (protibolestivý) Protibolestivý efekt je u akupunktury zkoumán ze všech...