Kategorie: Nezařazené

Vítr jako původce onemocnění na jaře

Podle tradiční čínské medicíny mohou být onemocnění způsobeny vnějšími nebo vnitřními příčinami. Mezi vnější příčiny patří především tzv. šestero rozvracečů (škodlivostí) – chlad, horko, oheň, sucho, vlhko a vítr. Těchto šest rozvracečů souvisí s ročními obdobími, a proto v daném období je i zvýšená pravděpodobnost vzniku onemocnění způsobeného tím kterým rozvracečem. S jarem je svázán VÍTR, který patří v okruhu pěti prvků...