Možnosti konzervativní terapie u bolestí zad

Obecně platí, že při bolestech zad jsou nejdůležitějšími postupy úprava životního stylu (pracovní zátěž a podmínky, jednostranný sport, nadměrná či nedostatečná pohybová aktivita, obezita), vliv psychiky (stres, emoce, pracovní či rodinné problémy, vnímání sebe sama ...) a cvičení (rehabilitace/fyzioterapie s ošetřením a instruktáží pro cvičení na doma).

V případě, že výše uvedené postupy (samozřejmě, jsou-li praktikovány) nepřínáší dostatečný efekt a bolesti i přes podporu analgetiky nadále trvají, jsou k dispozici v indikovaných případech následující "miniinvazivní" postupy. Obvykle jde o aplikaci látek do páteřního kanálu různě silnou jehlou - proto "miniinvazivní".

Periradikulární terapie, kořenový obstřik

Aplikace směsi látek do páteřního kanálu k nervovému kořeni pod CT kontrolou
Více informací

Ozonoterapie

Aplikace směsi ozonu a kyslíku do páteřního kanálu k vyhřezlé ploténce pod CT kontrolou
Více informací

Epidurální obstřik kortikoidy

Aplikace kortikosteroidů do páteřního kanálu bez CT kontroly
Více informací

Akupunktura

Používá mnohem tenčích jehliček, bez aplikace látek do těla, pracuje s energií organismu. Bývá velmi účinná.
Více informací