Epidurální obstřik kortikosteroidy

O co se jedná

Při epidurálním obstřiku se aplikují kortikosteroidy do páteřního kanálu za účelem zmírnění trvajících bolestí páteře.

Nejčastěji používané kortikosteroidy jsou Depo-Medrol a Diprophos.

Jaké jsou indikace k výkonu

 • Subakutní nebo chronická bolest v bederní nebo křížové oblasti s kořenovou iradiací, která významně ovlivňuje běžnou denní činnost
 • Exacerbace (zhoršení) chronických bolestí zad
 • Chronická bolest po opakovaných operacích páteře (FBSS - failed back surgery syndrome)
 • Akutní herpes zoster v prvních 6 týdnech

Řečeno lidsky

 • Pokud trvají bolesti zad i přes rehabilitaci a tlumení léky od bolesti, nejméně 3 týdny, ale nález není ještě na operační řešení
 • Dochází přitom k vystřelování bolestí do jedné či obou dolních končetin

Jaký by měl být efekt terapie

Efekt terapie se udává kolem 60-70%. Účinek obstřiku by se měl dostavit za 2-3 týdny od aplikace, délka trvání účinku je individuální, uvádí se 3 měsíce až roky. Opakování obstřiku při nedostatečném efektu lze provést cca za 3-4 týdny (i déle), celkově v průběhu roku se doporučují 3, maximálně 4 obstřiky.

Aplikované látky mají následující účinky:

 • anestetický (znecitlivující) – omezení přenosu bolesti nervovými vlákny
 • antichemický –  omezení účinku dráždivých chemických produktů z degenerovaných meziobratlových destiček na nervový kořen
 • antidematózní (protiotokový) - potlačení otoku vznikajícího kolem nervového kořene
 • antiflogistický (protizánětlivý) – potlačení vzniku zánětlivých látek, které vyvolávají bolest
 • antifibrotický - omezení vzniku jizevnatých změn (po operačním řešení)

Průběh výkonu

Existují 2 možné přístupy do páteřního kanálu.

Bederní přístup se využívá  u dosud neoperovaných nemocných se subakutní nebo chronickou bolestí při známé úrovni kořenového dráždění. Nemocný je v poloze vleže na boku nebo vsedě s co největším vyhrbením v bederní oblasti. 

Kaudální přístup (přes otvor mezi kostí křížovou a kostrčí - hiatus sacralis) se doporučuje zejména tam, kde je bederní páteř výrazně změněna degenerativními procesy nebo opakovanými operacemi. Pacient je v poloze na břiše s podloženým podbřiškem, dolní končetiny jsou mírně roztaženy a paty vytočeny ven. 

Opatření po výkonu

U bederního i kaudálního přístupu se nemocný ponechává 4 hodiny vleže, pak se může postavit. Výkon se provádí ambulantně nebo v rámci jednodenní hospitalizace, při níž je pacient druhý den ráno propuštěn domů. Pacient by měl být první dny po výkonu v relativním klidu.

Možné komplikace výkonu

 • Poranění nervového kořene jehlou či aplikace směsi látek do nervu
 • Přechodná bolest hlavy, závratě, nevolnost
 • Přechodné brnění, mravenčení či znecitlivění na dolní končetině
 • Alergická reakce na podávané látky
 • Infekce či drobné krvácení v místě vpichu

Kde se výkon provádí

Vítkovická nemocnice, Neurologické oddělení, telefonní kontakt 595 633 449

Městská nemocnice Fifejdy, Neurologické oddělení, telefonní kontakt 596 192 235 nebo 596 192 275

Fakultní nemocnice Ostrava, Neurologické oddělení, telefonní kontakt 597 375 657 nebo 597 375 607, informovaný souhlas

 

Podrobnější informace

https://www.solen.cz/pdfs/neu/2002/01/06.pdf