Periradikulární terapie (PRT), kořenový obstřik

O co se jedná

Při periradikulární terapii neboli kořenovém obstřiku se pod CT kontrolou cíleně aplikuje směs látek do páteřního kanálu k výstupu nervových kořenů. Tyto mohou být utlačeny typicky například vyhřezlou meziobratlovou ploténkou.

Ve směsi aplikovaných látek bývá obvykle kortikosteroid (Diprophos, DepoMedrol), anestetikum (Marcain) a kontrastní látka.

Jaké jsou indikace k výkonu

 • Protruze (vyklenováni) nebo výhřez (prolaps, hernie) meziobratlové ploténky
 • Zúžení páteřního kanálu a kořenového kanálu
 • Pooperační perineurální fibróza (jizvení v okolí odstupu nervového kořene po operaci ploténky)
 • Recidiva výhřezu meziobratlové ploténky ("failed back surgery" syndrom)
 • Spondylolistéza (posun obratlových těl vůči sobě)

Řečeno lidsky

 • Pokud trvají bolesti zad i přes rehabilitaci a tlumení léky od bolesti, uvádí se alespoň po dobu 6 týdnů až 3 měsíců
 • Dochází přitom k vystřelování bolestí do jedné či obou dolních končetin
 • Při klinickém vyšetření jsou známky dráždění či poškození nervového kořene
 • Nález na zobrazovacích metodách (CT či MRI) vysvětluje potíže

Jaký by měl být efekt terapie

Efekt terapie se udává kolem 70-80%. Účinek nastává za 30 minut až 2 hodiny po obstřiku a délka jeho trvání je individuální.

Aplikované látky mají následující účinky:

 • anestetický (znecitlivující) – omezení přenosu bolesti nervovými vlákny
 • antichemický –  omezení účinku dráždivých chemických produktů z degenerovaných meziobratlových destiček na nervový kořen
 • antidematózní (protiotokový) - potlačení otoku vznikajícího kolem nervového kořene
 • antiflogistický (protizánětlivý) – potlačení vzniku zánětlivých látek, které vyvolávají bolest
 • antifibrotický - omezení vzniku jizevnatých změn (po operačním řešení)

Průběh výkonu

Pacient leží na vyšetřovacím stole v poloze na břiše. Nejprve se provede CT vyšetření, při kterém se vybere postižená oblast páteře. Pak se pod CT kontrolou aplikuje tenkou jehlou směs látek do páteřního kanálu k postiženému nervovému kořeni. Na závěr se ještě zkontroluje pod CT uložení směsi ve tkáni.

Výkon se provádí ambulantně, trvá asi 15-45 minut.

Opatření po výkonu

Po výkonu je pacient asi 2 hodiny sledován na lůžku. Nejsou-li komplikace, je pacient poté propuštěn domů. Vždy je nutné mít zajištěný odvoz.

Možné komplikace výkonu

 • Poranění nervového kořene jehlou či aplikace směsi látek do nervu
 • Přechodná bolest hlavy, závratě, nevolnost
 • Přechodné brnění, mravenčení či znecitlivění na dolní končetině
 • Alergická reakce na podávané látky
 • Infekce či drobné krvácení v místě vpichu

Kde se výkon provádí

Vítkovická nemocnice, Radiologické oddělení, telefonní kontakt 595 633 479, informovaný souhlas

Městská nemocnice Fifejdy, Radiologické oddělení, telefonní kontakt 596 192 255, informovaný souhlas

Fakultní nemocnice Ostrava, Radiologické oddělení, telefonní kontakt 597 374 113, informovaný souhlas