Metody fyzioterapie

Měkké techniky

Pomocí měkkých technik ovlivňujeme tzv. měkké tkáně, mezi něž patří kůže, podkoží, svaly, fascie a svalové úpony. Můžeme je ovlivnit různými způsoby - protažením, hlazením, tlakem nebo řasením. V žádném případě se však nejedná o masážní techniky, jak se někteří mylně domnívají.

Do měkkých technik můžeme zařadit i míčkovou facilitaci, tj. ovlivňování kůže, podkoží a svalů molitanových míčkem.

Mobilizace

Mobilizace jsou součástí tzv. manuální terapie, kdy se postupně odstraňují kloubní blokády a tím se obnovuje přirozená pohyblivost v daném kloubu, popřípadě segmentu páteře. Blokáda může vzniknout na podkladě úrazu, přetížení, vadného držení těla, při větší statické zátěži (např. sezení u počítače, práce u stroje apod.). V okolí zablokovaného kloubu či segmentu se mění i měkké tkáně, bývá zhoršený krevní i lymfatický oběh.

Mobilizační techniky jsou šetrné, opakující se pohyby malého rozsahu v zablokovaném kloubu. K usnadnění aktivace příslušných svalů daného kloubu se využívá dechu a pohledu očí.

Součástí mobilizací jsou i automobilizační cviky, které pacient může provádět sám doma.

Ošetření spoušťových bodů

Spoušťové body (trigger pointy) jsou nejrozšířenějšími funkčními změnami u bolestivých poruch hybného aparátu, které mohou být i vlastním zdrojem bolesti . Tyto změny nepostihují celý sval nebo svalovou skupinu, ale jen určitý snopec svalových vláken, kde nacházíme v různé míře zatuhlé body (uzlíky) vyznačující se zvýšeným napětímbolestivostí. Bývají různě citlivé na dotek a bolest se také objevuje při pokusu o protažení či zkrácení svalu. Bolest se neobjevuje jen v místě spoušťového bodu, ale často vyzařuje i do dosti vzdálených míst, čímž může napodobit např. dráždění nervu při výhřezu ploténky. Nejsou-li body ošetření, mohou zůstávat aktivní po dobu mnoha měsíců či let. Postižený sval omezuje rozsah pohybu v příslušném kloubu a vykazuje určité oslabení svalové síly.

Spouštové body vznikají obvykle mechanickým poškozením svalu, přetížením při rychlém nedobře kontrolovaném pohybu, dlouhodobým přetěžováním určité svalové skupiny (pracovní poloha), důsledkem vadného držení těla, mechanickým drážděním nervu např. u výhřezu ploténky, hormonálními poruchami či nedostatečnou výživou svalů, psychickými vlivy apod.

Ošetření spoušťových bodů se provádí několika způsoby. Lze použít tlak na bod či jeho promasírování, lze využít povrchové zchlazení svalu a jeho následné protažení. Další možností je uvolnění svalu pomocí techniky postizometrické relaxace. V neposlední řadě lze bod napíchnout i jehličkou a rozrušit jej.

 

Kinezioterapeutické metody

Při individuální terapii využíváme nejrůznějších přístupů a metod v závislosti na stavu pacienta, jeho potížích a diagnostickém rozboru. Základním přístupem je vždy komplexní pohled na člověka jako na celek. Při terapii vycházíme především ze znalostí vývojové kineziologie (tj. zákonitostí při vývoji hybného aparátu od narození do zhruba prvního roku věku dítěte, resp. do doby, kdy se dítě postaví a začne chodit).

Používané metody na bázi vývojové kineziologie:

  • Bazální programy a podprogramy dle Čápové
  • Klappovo lezení
  • Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře
  • Cvičení dle Brunkowové, resp. akrální koaktivační terapie

Dále využíváme prvky z:

  • PNF, proprioceptivní neuromuskulární facilitace
  • SM systému dle Smíška

Instruktáž pro terapii na doma

Nedílnou součástí terapie je i výběr vhodných cviků na doma, ukázka jejich správného provedení, upozornění na chyby. Poradíme, jaké pomůcky lze při cvičení využít.

Pravidelné, nejlépe každodenní, cvičení doma neboli autoterapie je v celém procesu léčby naprosto stěžejní.

Ergonomická a preventivní opatření

Také poradíme:

  • Jak si upravit pracovní podmínky, aby nedocházelo k jednostrannému přetěžování pohybového aparátu
  • Jak dodržovat vertebrogenní režim, který doporučují zejména neurologové při potížích s páteří
  • Jak působit preventivně proti vzniku bolestí pohybového aparátu, resp. jak již vzniklé potíže nezhoršovat.