Tělová neboli klasická akupunktura

Tělová akupunktura

Tělová neboli klasická akupunktura je součástí tradiční čínské medicíny. Její vznik se klade do Číny mezi 2. a 3. tisíciletí př. n. l. Prošla tedy velmi dlouhým vývojem a tvoří ucelený diagnostický a léčebný systém.

Jako tělovou akupunkturu ji označujeme k odlišení od akupunktury ušního boltce neboli aurikuloterapie. Tato metoda vznikla ve Francii v minulém století a spočívá na zcela jiných principech. Staří Číňané z ne zcela zřejmých důvodů ucho “přehlíželi” a klasické akupunkturní body se na uchu nevyskytují.

Tělová akupunktura tedy využívá akupunkturních bodů na hlavě (s výjimkou ucha), trupu a končetinách. Jednotlivé body jsou propojeny do systému akupunkturních drah. Tyto dráhy probíhají v lidském těle většinou podélně shora dolů nebo zdola nahoru. Existují dráhy řádné, kterých je dvanáct a jsou pojmenovány podle jednotlivých orgánů, které staří Číňané rozeznávali (plíce, slezina, srdce, ledviny, perikard a játra jako orgány jinové a tlusté střevo, žaludek, tenké střevo, močový měchýř, tři zářiče a žlučník jako orgány jangové). Kromě těchto řádných drah existuje ještě 8 drah mimořádných, z nichž některé mají své vlastní body, některé využívají bodů z řádných drah. Uvedené orgány je nutno chápat spíše jako funkční systémy než anatomicky jasně specifikované útvary, jak je známe my.

Energie čchi, která je středobodem celé tradiční čínské medicíny, proudí ve výše uvedených akupunkturních drahách podle přesně daného schématu. Pokud proudí čchi v dráhách volně a bez překážek, je organismus zdravý. Pokud z nějakého důvodu dojde k poruše oběhu čchi, objevuje se nemoc. Podle toho, zda je dráha energií přeplněná nebo naopak jí energie chybí, se tato nerovnováha projevuje navenek různými příznaky.

Co je z našeho západního pohledu velmi zajímavé, je skutečnost, že ke každému jinovému orgánu (plice, slezina, srdce+perikard, ledviny a játra) patří i další tkáně lidského těla a psychické funkce. Tak k plicím patří kromě samotné dýchací soustavy i nos, pokožka, hlas a z emocí smutek. Proto nerovnováha v dráze plic se může projevit například kožními problémy nebo alergiemi. Slezina kromě trávení má vliv na přeměnu tekutin, tvorbu krve, svaly, ústa a z emocí přemýšlení, starosti, stres. Dysbalance ve funkci sleziny se pak může projevit kromě poruch trávení i poruchou krvetvorby, metabolismu, imunity nebo únavností.

Akupunktura stimulací bodů na jednotlivých drahách pak dokáže energii čchi regulovat, přivést ji do míst, kde chybí a naopak odvést z míst, kde je jí nadbytek. Jediné, co akupunktura neumí je energii nově dodat. K tomu slouží moxování.