CHOROŠ OŘÍŠ

Polyporus umbellatus
Zhu Ling
Polyporus

CHOROŠ OŘÍŠ

Latinsky: Polyporus umbellatus

Čínsky: Zhu Ling (ču-ling)

Japonsky: Chorei, choreimaitake

Čeleď: Polyporaceae

Droga

Houba

Chuť

Lehce sladká, lehce hořká

Povaha

Vyrovnaná (lehce chladná)

Tropismus

Ledviny, močový měchýř (slezina)

Charakteristika léčiva

 • Patří mezi léčiva odvádějící vlhkost

Účinky dle tradiční čínské medicíny

 • Odvádí vodu a odstraňuje vlhkost (má silnější účinek než fuling - pornatka kokosová, ale nemá její doplňující účinek)
 • Zmenšuje vodnaté otoky
 • Rozptyluje vlhkou horkost
 • Zastavuje průjem

Použití

 • antioxidační, antimikrobiální (S. aureus, E. coli), antivirové (Herpes), imunomodulační účinky - dokáže imunitu stimulovat i tlumit při nadměrné aktivaci (alergie, autoimunitní onemocnění)
 • Léčí urologické potíže - záněty ledvin (i autoimunitní), močových cest; je močopudný, působí proti ledvinovým kamenům, podporuje funkci ledvin, ničí Chlamydia trachomatis, působí i při kvasinkách
 • Doplňková léčba při nádorových onemocněních, zejména sarkomu, dále při rakovině plic, nosu, hrdla, prsu, žaludku, tlustého střeva, dělohy, jater, prostaty, močového měchýře a také u akutní leukémie; snižuje riziko metastáz; zmírňuje nežádoucí účinky chemoterapie a radioterapie
 • Potlačuje hepatitidu typu B, má hepatoprotektivní účinky
 • Snižuje hladinu tuků v krvi, snižuje TK (hlavně diastolický)
 • Užívá se při průjmech, bílých poševních výtocích, léčbě hemoroidů
 • Používá se u otoků, podporuje volné proudění lymfy
 • Podporuje růst vlasů
 • Má příznivé účinky při léčbě lupénky

Doporučené kombinace

 

Kontraindikace

 • Nesmí se užívat, pokud nejde o nárůst škodlivé vlhkosti, neboť může poškodit jin
 • Stejně tak se nedoporučuje dlouhodobé užívání (poškození jin)
 • Pozor při užívání diuretik (potenciace účinku)

Stručný popis

Polyporus (Polyporus umbellatus, Grifola umbellatus, Zhu Ling, choroš oříš) patří mezi dřevokazné chorošovité houby, které můžeme najít na bazích zdravých listnatých stromů, ale také na poraněných či mrtvých stromech a pařezech. Nejčastěji napadá duby, habry a buky. Plodnice Polyporu vyrůstá z třeně, která odstupuje od stromu a větví se na další „malé houbové nožky“. Na nich jsou pak drobné, pravidelné a dovnitř vmáčklé kloboučky, vytváří tak jakýsi trs. Díky tomu může mít celá plodnice i více než 50 cm v průměru. Polyporus rostě v mírném pásmu, tj. v Severní Americe, Evropě i Asii. Je možné jej najít i v u nás, a to hlavně v Polabí, v jižních Čechách, na Moravě atd. Poptávka po houbě je vysoká, takže se houba pěstuje i komerčně. Vědecky zdokumentován byl Polyporus v roce 1801, kdy jej Ch. H. Persoon nazval Bolletus umbellatus. Až v toce 1821 byl Polyporus zařazen do rodu Polyporus, a to švédských mykologem E. M. Friesem. Polyporus byl však znám již dlouho předtím. A to hlavně v Asii, kde jsou o něm zmínky již před 2500 lety. V té době byl využíván jako léčivo, což je popsáno i ve spisech pocházejících z období dynastie Han i  „herbářích“ (ShenNong BenCaoJing, ZhongHua BenCao, BenCao Gang Mu). Tehdy byl využíván při řešení otoků, odvodňování, ale také proti průjmům atd.

Tyto účinky byly potvrzeny i díky moderní vědě, při mnoha studiích a pokusech.

Obsahové látky

Sacharidy, cukry 

Stejně jako jiné vitální houby má i Polyporus vysoký obsah polysacharidů. Jedním typem je nerozpustná vláknina, která také funguje jako probiotikum, které je stravou pro mikroflóru, a také podporuje zdraví trávicího traktu a peristaltiku.

Důležité jsou však hlavně rozpustné polysacharidy, které jsou zastoupeny také β glukany, s větvením na pozicích (1→3), (1→4) i (1→6). Tyto polysacharidy jsou schopné modulovat aktivitu imunitního systému, působí též protirakovinně a antioxidačně.

V Polyporu nejsou jen polysacharidy, ale také monosacharidy, kde má významné postavení mannitol, které se využívá i v medicíně, neboť podporuje odvodňování, a tak mírní otoky a snižuje tlak, a to i ten nitrolební.

Steroidní sloučeniny

Neméně podstatnou složkou jsou také steroidní sloučeniny. Mykosteroly v Polyporu jsou zastoupeny např. fytosteroly a fytosterony, kam patří ergosterol (vitamín D2), A‒G, acetosyringon, polyporusteron I a II, polyporusteron, polyploid A‒D, steroidní ergony (22E, 24R)-ergosta-7,22-dien-3β-ol, ergosta-6,22-dien-3β,5α,6β-triol, 5α,8α-epidioxy-(22E,24R)-ergosta-6,22-dien-3β-ol aj.

Tyto látky se zapojují do boje s rakovinnými buňkami a také infekčními patogeny.

Další důležité látky Polyporu

 • Antrachinony ‒ physcion, chrysophanol, andemodin, tyto látky mají protirakovinné a protizánětlivé účinky
 • Mastné kyseliny s dlouhým řetězcem ‒  2-hydroxytetracosanoidová kyselina,  α-hydroxytetracosanoicethylester, mastné kyseliny modulují aktivitu imunitního systému a také pomáhají snižovat hladinu cholesterolu atd.
 • Nukleosidy ‒ adenosin (ovlivňuje kardiovaskulární systém), uridin…
 • Cerebrosidy (glykolipidy, hrající důležitou roli v nervové soustavě) ‒   N-(2-hydroxytetraco- sanoyl)-1,3,4-trihydroxyl-2-octodecanin, cerebrosid B, (2S,3S,4R,2′R)-2-(2-hydroxytricosanoylamino)nonadecan-1,3,4- triol
 • Terpenoidy ‒ friedelin, 1β-hydroxylfriedelin, sloučeniny jsou silnými antioxidanty, působí protirakovinně i protiinfekčně.
 • Organické kyseliny ‒ kyselina nikotinová, kyselina ferulická, kyselina jantarová
 • Minerální a stopové prvky ‒ sodík, draslík, hořčík, měď, zinek, selen
 • Vitamíny ‒ vitamín D, vitamíny skupiny B
 • Akvaporiny ‒  AQP1‒3, jedná se proteiny, které regulují tok vody přes buněčnou membránu
 • Enzymy a jejich formy (izozymy), např. peroxidáza a esteráza

Vliv na lidský organismus

Močový systém, ledviny a vylučování moči

Jedinečnost, oproti jiným vitálním houbám, je vliv Polyporu na močové ústrojí. Polyporus zvyšuje nejen diurézu, tj. vylučování moči, ale i tvorbu moči. Z těla se tak odvádí přebytečná tekutina. Ta může způsobovat obtíže v podobě otoků ze zadržování vody. Díky Polyporu se zvyšuje vylučování sodíku. Pokud odchází tento prvek z těla, táhne s sebou i vodu. Sodík je více vylučován proto, že Polyporus utlumuje aktivitu hormonu aldosteronu. Ten je tvořen v nadledvinách a jeho funkcí je zadržování tekutin, podporuje také zpětné vstřebání sodíku, tj. sodík vyfiltrovaný do moči se opět vrátí a s ním samozřejmě i tekutina.

Tyto močopudné účinky jsou dány přítomností ergostanů, mannitolu a ergosterolu.

Polyporus byl testován v mnoha studiích, jejich výsledky prokázaly účinnost u zvířat. Do jedné studie byli zařazeni psi, kteří dostávali do žíly různé dávky extraktů z Polyporu, a to v rozmezí mezi 0,25–0,5 mg/kg. U psů se zvýšilo množství vyloučené moči a samozřejmě také sodíku. Podobné výsledky byly získány i z pokusů na krysách, kdy byl použit ergon. Jeho působením se zvýšila diuréza o 60 %.

Polyporus se však nezapojuje jen do zvyšování tvorby a vylučování moči, ale podílí se také na ochraně a regeneraci ledvin. Ledviny velmi zatěžovaným orgánem. Jsou jakožto filtrující orgán vystaveny velkému množství škodlivin, mohou se v nich vytvořit kameny, bývají postiženy autoimunitními nemocemi i infekcemi. To vše vede k jejich destrukci, kterou provází zhoršení filtračních funkcí, mohou více propouštět bílkoviny do moči, a naopak nevylučují škodlivé látky, tj. např. kreatinin, ureu...

Polyporus brání tvorbě ledvinných kamenů. Jejich přítomnost dráždí a traumatizuje ledvinnou tkáň, navíc se mohou i zaklínit v přechodu ledviny do močovodu. To zastaví vylučování moči, která se hromadí v ledvině. Kameny v ledvinách mohou být různého charakteru, nejčastěji v nich je zastoupen vápník a oxalát. Polyporus zabraňuje vytvoření jádra kamene, krystalizaci, na které se „nabalují“ další složky a formují kámen.

Regenerační a ochranný efekt byl testován na modelu diabetického poškození ledvin - při chronickém ledvinném selhávání. U těchto ledvin byla funkční tkáň nahrazena vazivem, došlo k fibrotizaci. Pokud byl podán Polyporus, došlo k zastavení procesu fibrotizace, snížil se zánět, a co víc, nahromaděná mezibuněčná nefunkční hmota byla vlivem Polyporu odbourávána.  V jiné studii na krysách se potvrdilo, že Polyporus zlepšuje funkci selhávajících ledvin. Jeho podáváním došlo ke zlepšení glomerulární filtrace, tj. poklesly hodnoty kreatininu a urey v krvi, neboť byly tyto metabolity vyloučeny močí. Opačně to probíhalo s bílkovinami, omezil se jejich únik do moči.

Dalším pozitivem je i to, že Polyporus ovlivňuje imunitní systém, takže může tlumit autoimunitní záněty, které ledviny poškozují. Také se aktivně zapojuje do boje s infekcemi, které mohou postihnout i ledviny. Zvýšením vylučování moči se pak také lépe vyplaví patogeny v močových cestách.

Imunita

Imunitní systém je nepostradatelný nejen pro naše zdraví, ale i život jako takový. Těžké vrozené imunodeficity mohou skončit úmrtím již v kojeneckém věku, kdy dítě podlehne i banální infekci. Imunitní systém se setkává s vnitřním prostředím, ale také s tím vnějším. Musí nás chránit proti nebezpečí, tj. vyvinout cílenou a dostatečně silnou reakci, která zlikviduje hrozbu. Na druhou stranu ale nemá útočit na neškodné antigeny, tj. alergeny, či dokonce své vlastní antigeny, a na nebezpečí nesmí reagovat příliš silně či příliš dlouho. Všechny tyto jevy mohou organismus poškodit. Reakce imunitního systému tedy musí být cílená a regulovaná a zavčasu ukončená. Pokud je imunitní systém oslaben, je zvýšené riziko infekčních onemocnění a rakovinného bujení, což je nežádoucí stav. Proto je důležité imunitní systém stimulovat a posilovat jeho funkce. K tomu je možné využít i Polyporus. Nejsilněji imunitní systém reaguje s polysacharidy, které interagují s receptory na imunitních buňkách. Díky tomu jsou imunitní buňky aktivovány, dochází k jejich proliferaci, tj. dělí se, narůstá jejich počet, produkují větší množství potřebných cytokinů, např. IL-1 beta, IL-6, INF gama, TNF alfa atd. I tyto působky posilují další reakce. U fagocytujících buněk se vlivem Polyporu zvyšují fagocytární funkce a také lépe zabíjejí infekční patogeny. Polyporus tedy podporuje aktivitu makrofágů, NK buněk, dendritických buněk, ale také T lymfocytů, čímž dojde i k aktivaci B lymfocytů a tvorbě protilátek.

Na druhou stranu však umí Polyporus zabránit imunitnímu systému, aby reagoval s alergeny či vlastními antigeny. Zde se uplatňují hlavně polyporoidy. Při pokusech na myších, kterým se podal ovalbumin a vznikla na něj alergie a tvořily se proti němu protilátky, došlo při podávání Polyporu ke snížení produkce těchto protilátek. Polyporoidy a polyporusterony také snižují sílu zánětu, např. po podání toxických látek. Dochází tedy k mnohem menšímu poškození tkáně.

Polyporus tedy působí na imunitní systém aktivačně i inhibičně.

Infekce

Polyporus pomůže s infekcemi

Infekční nemoci se nevyhýbají snad nikomu z nás, hlavně pak v obdobích, kdy jsou epidemie. Na velmi málo virových infekcí je léčba, např. na herpetické infekce. Některé jsou velmi nebezpečné s vysokou smrtností, např. krvácivé horečky. Na bakteriální infekce sice existují antibiotika, ale jejich schopnost zabíjet bakterie se snižuje, neboť bakterie se stávají proti jejich působení odolnější. Stávají se rezistentní. Již existují kmeny, které nereagují na žádná antibiotika. Je snaha vyvinout antibiotika nová, ale vědci se také obracejí k přírodě, v níž je možné najít látky, které působí antimikrobiálně. Zde může pomoci i Polyporus. Tento jednak posiluje imunitní systém, aby lépe čelil infekci, a jednak sám mikroby zabíjí. Polyporus byl testován na virus hepatitidy B, která přechází do chronicity a může způsobit cirhózu jater i rakovinu. V jedné studii bylo 90 pacientů s chronickou infekcí, u nichž docházelo k replikaci viru a také měli poškozená játra. To se projevilo také zvýšenou hladinou jaterních enzymů v krvi. Když byl pacientům podáván Polyporus, došlo k poklesu koncentrace těchto jaterních enzymů v krvi, játra tedy nebyla tak poškozována, po 3 měsících se dokonce objevilo zlepšení, a to až o 60 %. Replikace viru se snížila o 25 %. Jestliže se k Polyporu přidala i šalvěj červenokořenná, zvýšila se účinnost. Zlepšení jater bylo 83 % a replikace viru poklesla o 67 %.

Polyporus dokáže zastavit i růst bakterií. Když je přidán k bakteriální kolonii tyto se přestávají množit a některé i umírají. Tento jev se objevil u zlatého stafylokoka a také u E. coli, což je bakterie způsobující močové infekce.

Onkologie

Protirakovinné účinky

Počet pacientů s malignitami každoročně stoupá. Tyto nemoci se nevyhýbají žádné věkové skupině, mohou onemocnět děti, mladí lidé i senioři. Mnohé typy rakoviny vznikají na základě chybné genetické informace, např. nádory prsu, jiné jsou přičítány na vrub nesprávnému životnímu stylu, tj. stravování s malým množstvím vlákniny, přemírou tuků, soli, cukrů atd. Díky osvětě, preventivním programům, screeningu i pokročilé diagnostice je většina nádorů zachycena v časných stadiích, tj. snadno léčitelných a vyléčitelných. Některé nádory jsou však velmi agresivní, dlouho nemají žádné příznaky nebo pacient přijde pozdě, zde se šance na vyléčení rapidně snižuje. Setkáváme se tedy i s případy, kdy pacient nemoci podlehne. Ani léčba samotná není bez rizika, chemo-, radioterapie jsou provázeny akutními nežádoucími příznaky, ale i chronickými, které mohou přetrvat do konce života. Je tedy snaha léčbu zefektivnit, ale také snížit její dopad na zdraví pacienta. Stále více se vědci uchylují k možnostem modulovat imunitní systém, navíc hledají inspiraci v přírodě, např. i u vitálních hub, i Polyporu.

Polyporus se do boje s malignitami zapojuje vícero způsoby. Ovlivňuje totiž aktivitu imunitního systému a zabíjí rakovinné buňky. V imunitním systému se podílí na posílení protinádorové imunity, tj. stimuluje aktivitu NK buněk, makrofágů, dendritických buněk i T lymfocytu. Při této stimulaci hrají roli hlavně polysacharidy, polyporusterony a ergony. Polyporus je velmi silný v kombinace s Reishi, kdy je přípravek označen jako Khz.

Mnohé studie jsou prováděny na kulturách vytvořených z rakovinných buněk a k nim je přidán Polyporus. Rakovinné buňky reagují na přítomnost Polyporu zástavou dělení, tím by došlo k zablokování růstu nádoru. Navíc je však Polyporus odpovědný také za smrt rakovinných buněk. Spouští u nich signální cesty, které vedou k buněčné smrti, apoptóze.

V případě buněk leukémie se ukázalo, že snižuje jejich životaschopnost až o 45 %. Velmi účinný je Polyporus i proti buňkám hepatocelulárního karcinomu.

Byly též prováděny pokusy na živých organismech, v tomto případě hlavně na myších a krysách, které byly vystaveny působení látek způsobujících rakovinu. Pokud jim byl podáván Polyporus v dávce 50 mg/kg došlo ke snížení vzniku karcinogeneze, tj. Polyporus působil preventivně proti vzniku rakoviny. Jiné testy s krysami s nádory pak zjistily, že dochází k zmenšení nádorů a prodloužení přežití pokusných zvířat. V případě rakoviny prsu bylo zjištěno, že dochází k omezení množení rakovinných buněk, snížila se však také invazivita nádoru, tj. nešířil se tak agresivně do okolí a také mnohem méně metastazoval.

Polyporus byl též využit v klinických studiích s pacienty. A to u pacientů, kteří se léčili s rakovinou močového měchýře. Pacienti užívající Polyporus měli nižší výskyt recidivy. K recidivě došlo u 35 % pacientů s Polyporem, ve druhé skupině byli pacienti, kteří dostávali lék mitomycin C, a zde byla recidiva 53 %. Je tedy vidět, že Polyporus úspěšněji bránil návratu nemoci.

Mezi další typy rakovin, na které Polyporus působí, patří také sarkom, rakovina děložního čípku, žaludku a tlustého střeva. Krom protirakovinného působení působí Polyporus také ochranně, a to v případě podávání chemo- či radioterapie. Mírní její následky. Omezuje totiž vznikající oxidační stres a zabraňuje utlumení imunitního systému.

Vliv na játra

Ochrana jater Polyporem

Polyporus chrání také jaterní tkáň, nejen ledviny. Játra jsou také zatěžovány toxiny, škodlivinami, infekcemi atd. Mohu se sice regenerovat, ale mohou se také poškodit. Jejich funkce je pro tělo nepostradatelná, detoxikují, podílí se na metabolismu živin a také na syntéze mnoha bílkovin, včetně srážecích faktorů. Pokud jsou játra poškozena, dochází k fibrotizaci, kdy je nahrazena funkční tkáň vazivem, dále pak k přestavbě tkáně, tj. cirhóze. Tento stav končí jaterním selháním. Pokusy na krysách se potvrdilo, že Polyporus játra ochraňuje. Vědci krysám podali tetrachlormetan, který způsobil fibrózu jater. Po 9 týdnů jim byl podáván Polyporus a stav jater se výrazně zlepšil. Došlo k normalizaci jaterních testů, tj. poklesly hodnoty jaterních enzymů v krvi, a také se při histologickém vyšetření vzorku jaterní tkáně zjistilo, že se snížila i fibrotizace, její rozsah, bylo také méně depozit kolagenu atd.

Při pokusech na krysách se Polyporus ukázal jako silný ochranný prvek. Krysám byl podán tetrachlormetan, to způsobilo fibrózu jater. Podávání Polyporu po 9 týdnů však stav jater zlepšilo, normalizovaly se jaterní testy, snížila se fibrotizace, depozita kolagenu atd.  Stejného výsledku bylo dosaženo i při pokusech na myších, kterým byly podávány polysacharidy extrahované z Polyporu.

Antioxidační účinky

Volné radikály jsou vysoce reaktivní sloučeniny, které mohou reagovat s lipidy v buněčných membránách, dochází k lipoperoxidaci a poškození membrány, tedy i buňky. Volné radikály také reagují s bílkovinami včetně DNA. Jsou tedy rakovinotvorné a mutagenní. Jejich produkce provází i fyziologické pochody, např. metabolismus živin a imunitní reakce. Tyto ovšem dokáže tělo neutralizovat. Pokud však tvorba převýší antioxidační kapacitu těla, dochází k poškození organismu, k urychlení degenerace, zánětům atd. Je tedy nutné dodávat tělu antioxidanty. Polyporus je silných antioxidantem. Byl testován v roztocích, ve kterých byly volné radikály, po přidání Polyporu koncentrace těchto volných radikálů značně poklesla, neboť byly vychytány a neutralizovány Polyporem. Účinně neutralizuje superoxidové a hydroxylové radikály. Díky tomu se snižuje poškození DNA a je omezena peroxidace lipidů v membránách. Na antioxidaci se podílejí polysacharidy, terpeny atd.

Polyporus byl testován i na ochranu červených krvinek, ty byly dány do roztoku s kyslíkovými radikály, které je měly poškodit, mělo dojít k hemolýze, což se ale nestalo v přítomnosti Polyporu, neboť ten volné radikály neutralizoval. Dále se prováděly pokusy na krysách, i u nich byly červené krvinky chráněny před poškozením a poklesla koncentrace volných radikálů v plazmě.

Vliv na tuky

Polyporus snižuje hladinu tuků

Zvýšené koncentrace tuků v krvi sice nebolí, ale způsobují chronické obtíže. Tuku se ukládají do cévních stěn, ve kterých dochází k zánětu, který vede k jejich ztluštění, ztrátě elasticity, vytvoření ateromových plátů a tedy i zúžení průsvitu cévy. Dochází ke ztížení průtoku krve cévou, k ischemiím, vysokému krevnímu tlaku, vzniku trombů, i akutním příhodám v podobě infarktu myokardu atd. Je tedy důležité mít tuky pod kontrolou. Mnohdy se hladiny v krvi upraví stravou, ale někdy je nutné nasadit hypolipidemickou terapii. Ve snižování tuků může pomoci i Polyporus, a to díky vysokému obsahu triterpeny. Byl vytvořen model, ve kterém byly krysy s vysokými hodnotami tuků v krvi. Pokud byl krysám podáván Polyporus, došlo ke snížení koncentrace krevních triglyceridů o 77,9 %, celkového cholesterolu o téměř 20 %, naopak se zvýšil poměr HDL cholesterolu ku triglyceridům o 54 %, což je pozitivní a Polyporus se ukázal být účinnější než běžně užívaná farmaka, fibráty.

Vliv na vlasy

Polyporus a vlasy

Zajímavých účinkem Polyporu je jeho schopnost stimulovat růst vlasů. Snad každý z nás si přeje silnou, hustou kštici, mnohdy je tomu naopak. Naše vlasy jsou slabé a vypadávají Polyporus byl testován na myších, kdy jim ze zad odstranily chloupky, byly tedy v tom místě zcela holé. Na toto místo byl aplikován polyporový výtažek. Na daném místě došlo k obnovení růstu chlupů. Na holém místě, které nebylo vystaveno Polyporu k tomu nedošlo. Tento efekt je připisován acetosyringonům a polyporusteronům A a B.

Zdroj informací:

P. Valíček - Houby a jejich léčivé účinky; Start, 2014

cinskyherbar.cz, milanschirlo.cz

Zdroj  obrázků: I, Nl74 / CC BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)