Aurikuloterapie

Akupunktura ušního boltce

Odkud aurikuloterapie pochází?

Napichování ucha jehličkami neboli aurikuloterapie nebyla součástí tradiční čínské medicíny tak jako akupunktura, bylinky či moxování. Jako by se staří Číňané ušnímu boltci z neznámých důvodů vyhýbali. První dochovaná zmínka o stimulaci bodů  na uchu se uvádí sice ze 6. až 7. století našeho letopočtu, ale znalosti nebyly dále rozvíjeny a postupně upadly v zapomnění. V době, kdy dochází k pronikání prvních zpráv o akupunktuře z Číny do Evropy se o napichování ucha nikdy nehovořilo.

Kořeny aurikuloterapie, tak, jak ji chápeme dnes, sahají do Francie do Lyonu. Tam si někdy kolem roku 1950 všimnul rodinný lékař Paul Nogier drobné jizvičky na uchu u několika svých pacientů. Při dotazu na původ jizvičky mu pacienti udávali, že když je bolelo v kříži, zkoušeli si pomoci tak, jak to dělávali u svého dobytka - ze zkušenosti věděli, že kulhání dobytka mizelo, když se u něj dotkli určitého místa na boltci žhavým železem. Poněkud drsná metoda, ale velmi účinná. Doktor Nogier při svém bádání zjistil doklady o tom, že se tato metoda používala v jižní Francii na venkově již kolem poloviny 19. století.

Rozžhavené železo nahradil Nogier obyčejnou lékařskou jehlou a strávil dalších několik let zkoumáním bodů na boltci a jejich vztahu k lidskému tělu. Nakonec přišel na to, že ucho představuje svým tvarem lidský plod v děloze s hlavou dole a končetinami vzhůru. V dalším letech tuto myšlenku rozvíjel a prohluboval. Nakonec vznikl mikrosystém ušního boltce tak, jak ho známe dnes. Světová zdravotnická organizace (WHO) jej označuje za nejdokonalejší a nejprokazatelnější z lidských mikrosystémů.

Poznatky o projekci lidského těla na ušní boltec se záhy dostaly i do Číny. Když pak počátkem 70. let 20. století francouzští akupunkturisté přijely na studijní cestu do Číny, nalezli zde už systém akupunktury ušního boltce rozpracovaný do nejmenších podrobností, ovšem uchopený poněkud jiným způsobem.

Dá se říci, že tedy vedle sebe existují dvě základní školy aurikuloterapie, francouzská dle Nogiera a čínská škola. Každá používá také své názvosloví, francouzská škola body pojmenovává slovně, čínská je čísluje. V zásadních rysech projekce lidského těla na ušní boltec si obě školy odpovídají, liší se v některých podrobnostech. Nutno ovšem podotknout, že oba systémy i přes některé rozdílnosti jsou jednoznačně účinné.

 

Jak se aurikuloterapie provádí?

Akupunktura na uchu se provádí buď podobně jako tělová akupunktura, kdy se zavedou jehličky do bodů na uchu a ke konci sezení se opět vytáhnou, nebo se zavedou velmi drobné jehličky do bodů, přelepí se náplastí a zůstanou v uchu několik dní (tzv. jehly trvalky). Při kontrole se potom vytáhnou a zhodnotí se efekt.