Akupresura

Co je to akupresura

Akupresura doslova znamená tlak jehlou, což je název poněkud nešťastný a nepravdivý, ale používá se. Akupresurou rozumíme stimulaci akupunkturních bodů nejčastěji tlakem prstů ruky nebo tlakem jiných částí těla (loktem, kolenem). Lze použít i speciální akupresurní tlačítko či tyčinku. Tlakem můžeme stimulovat jak body na těle, tak body na uchu, případně i na plosce nohy v rámci reflexní terapie.

Oproti akupunktuře je akupresura víceméně povrchová stimulace. Její efekt je proto slabší. Výhodou je ale neinvazivnost metody, tedy že nedochází k porušení celistvosti lidské kůže. Díky tomu si ji mohou provádět po zaškolení i pacienti sami doma nebo v případě hůře dostupných bodů rodinní příslušníci. Další výhodou je, že ji lze provádět každý den, což je jistě časově i finančně velmi vítané. Ze zkušenosti platí, že i když stimulace akupresurou představuje pro tělo stimul slabý, při provádění často a pravidelně může být téměř stejně efektivní jako stimulace jehlou.

Důležité je si uvědomit, že mezi akupunkturou a akupresurou není zásadního rozdílu. Ten spočívá především jen v různé stimulaci bodů. Jinak obě metody fungují na stejných principech, využívají se stejná pravidla výběru bodů. Díky slabší stimulaci u akupresury nebude spektrum účinků tak široké jako u akupunktury.

Akupresurou se nejlépe ošetřují body, které leží blízko pod povrchem kůže (prsty, hřbet ruky, hřbet nohy) nebo ty, které leží např. proti kosti nebo kloubu. I když existuje více možností, jak akupunkturní bod tlakem ošetřit, my zde uvedeme ty nejzákladnější.

  • Akupunkturní bod se nejčastěji ošetřuje tlakem prstů, lze použít i nehet (stimulace na uchu), loket, dlaň; použít lze i různé nástroje - tlačítka, tyčinky, kuličky, měděné plíšky, kaštany, náplasti se zrníčky, semínka kravince (Vaccaria), germaniové kuličky (sakamura) apod.
  • Tlak se obvykle vyvíjí kolmo na bod
  • Tlačit můžeme stále stejnou silou nebo intenzitu střídat (přitlačovat a povolovat)
  • Při první aplikaci se doporučuje tlak slabší, při dalších pak silnější
  • Doba aplikace tlaku na bod je nejčastěji kolem jedné minuty
  • Tlak na bod se uvolňuje pozvolna, nikoliv naráz